Dieetadvies en/of psychosociale therapie


Dieetadvies  of voedingsadvies bij ziekte, eetproblemen, eetstoornissen, overgewicht, ondergewicht:


Diëtisten begeleiden mensen bij gewichtsproblemen en  bij (chronische) ziekte.

Ik kan adviseren op alle gebieden die genoemd worden onder het kopje: 'wat doet een diëtist' en ik ben gespecialiseerd wat betreft dieetadvisering/voedingsadvies op de volgende gebieden:

 • Diëten voor diabetes type 2, overgewicht, ondergewicht
 • Advisering om het immuunsysteem te versterken
 • Eetproblemen zoals; veranderd eetgedrag na hersenletsel, veranderd eetgedrag door dementie, problemen met eten door stress, ongewenst aankomen / afvallen door psychische aandoeningen en/of medicatiegebruik
 • Eetstoornissen zoals emotionele eetbuien, ontremd eetgedrag of andere problemen met eten door niet-aangeboren hersenletsel, psychische problemen of verstandelijke beperking.


Als diëtist (en psychosociaal therapeut i.o.) ben ik de deskundige om je te helpen op het gebied van voeding, gezondheid en (eet)gedrag. Tijdens de intake zal ik samen met je in kaart brengen welke hulpvraag je hebt en welk doel je wilt bereiken. Mijn begeleiding bij dieetadvies in verband met ziekte is afgestemd op de persoon. Bij dieetadvies zal het accent liggen op het veranderen van de voeding en gedragsveranderingen met betrekking tot eetgedrag.


Heb je regelmatig last van eetbuien? Of kun je juist niet eten door stress? Dikwijls zijn er onderliggende redenen, zoals weinig zelfvertrouwen, perfectionisme, verdriet, eenzaamheid, moeheid etc.  Een dieetadvies in combinatie met psychosociale therapie is dan het meest effectief. Indien je wenst kan er dieper ingegaan worden op gevoelens die u ervaart, gedachten verhelderen en gedrag effectiever maken. Dit valt onder de noemer psychosociale therapie en wordt alleen aangeboden in overleg met jou. Onder het kopje; 'wat doet een psychosociaal therapeut'  kun je meer uitleg vinden over wat psychosociale therapie inhoudt.


In 2003 heb ik mijn HBO studie Sociaal Pedagogisch Hulpverlener behaalt. Ik heb in de jaren na mijn studie veel werkervaring opgedaan in het begeleiden en coachen van mensen op verschillende levensgebieden. Voor het aanbieden van therapie in mijn praktijk volg ik momenteel de Post Hbo opleiding Psychosociale therapie. Je kunt al wel bij me terecht voor Psychosociale therapie. Mijn eigen handelen wordt (anoniem) gereflecteerd binnen de opleiding. Omdat ik nog in opleiding ben tot Psychosociaal therapeut, is er nog geen vergoeding mogelijk vanuit de zorgverzekering en hanteer ik een aangepast tarief, zie kopje tarieven. Wat doet een diëtist


Een diëtist is gespecialiseerd op het gebied van voeding en gedrag, bij ziekte en gezondheid. Een diëtist kijkt naar eet- en drinkgewoontes. Factoren als leeftijd, geslacht, lengte, lichaamssamenstelling, beweegpatronen, medicatiegebruik, klachten en ziektes worden door de diëtist meegenomen voor een goed en persoonlijk voedingsadvies. Op basis daarvan bespreekt de diëtist samen met u welke veranderingen in het voedingspatroon haalbaar of nodig zijn en welke doelen haalbaar zijn.


Wanneer naar een diëtist?

Er zijn verschillende redenen om een diëtist te raadplegen. Dat kan als je zelf iets wilt veranderen aan jouw eetgewoontes, of wilt werken aan uw gezondheid of gewicht. Het kan ook zijn dat je twijfelt of je met jouw voedingspatroon de benodigde voedingsstoffen wel binnenkrijgt. Ook kan het zijn dat je op advies van een huisarts of een andere specialist bent doorverwezen naar een diëtist, omdat dieetadvies gewenst is om gezondheidsredenen. Je kunt bij een diëtist onder andere terecht voor voedingsadviezen bij:

 • Gezonde voeding
 • Versterken immuunsysteem
 • Overgewicht of ondergewicht
 • Drink- en sondevoeding
 • Voedselallergie of intoleranties
 • Diabetes mellitus of suikerziekte
 • Obstipatie of diarree
 • Maag- en darmklachten
 • Hoge bloeddruk en/of cholesterol
 • COPD
 • Oncologische ziekten
 • Decubitus (doorligplekken)
 • Vegetarische of veganistische voeding
 • Etc.


Kwalificatie diëtist

In Nederland is het beroep diëtist geregeld via artikel 34 van de Wet op de Individuele Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG). De titel ‘diëtist’ is wettelijk beschermd. Zorgprofressionals met een diploma diëtist kunnen zich registeren in het kwaliteitsregister voor Paramedici. Je kunt het kwaliteitsregister raadplegen om te zien of uw diëtist geregistreerd is


Werkwijze diëtist

Behandelingen vinden plaats conform de uitgangspunten van de evidence practice. Dat betekent dat de diëtist beslissingen baseert op het best beschikbare bewijs in combinatie met persoonlijke kennis en ervaring als behandelaar, afgestemd op de behoeften en voorkeuren van de patiënt. Heel kort gezegd: een diëtist baseert de beslissingen op wetenschappelijk bewijs, klinische expertise en de wensen en ervaringen van de patiënt. Een diëtist werkt nauw samen met (huis)artsen en andere (para)medische disciplines.Wat doet een psychosociaal therapeut


Een psychosociaal therapeut kan je helpen om uw gedachtens en gevoelens te verhelderen en gedrag effectiever te maken. Negatieve ervaringen in het verleden kunnen leiden tot onhandige automatische reactiepatronen in het heden. De psychociaal therapeut kan helpen om binnen een veilige, effectieve therapie omgeving nieuwe ervaringen op te doen en nieuwe patronen aan te leren. Binnen de therapie krijg je ruimte om jouw verhaal te doen, waarbij je geholpen wordt om beter bewust te worden van gevoelens, overtuigingen en functioneren.


Wanneer naar een psychosociaal therapeut?

Er zijn verschollende redenen om een psychosociaal therapeut te bezoeken.

Deze vorm van therapie kan effectief zijn bij eetproblemen, burn-out, trauma's, depressieve klachten, faalangst, somatische klachten zonder medische oorzaak, rouw- en verliesklachten.

Het doel is om jou te ondersteunen bij herstel, gebaseerd op veiligheid, wederzijds vertrouwen en vrijwilligheid.


Kwalificatie psychosociaal therapeut

Een gekwalificeerd psychosociaal therapeut beschikt naast een post-hbo opleiding psychosociale therapie over een diploma van een geaccrediteerde hbo-/wo opleiding. In mijn geval beschik ik over een HBO diploma Sociaal Pedagogische Hulpverlening (diploma sinds 2003). Na het behalen van de post-hbo psychosociale therapie zal ik mij inschrijven bij een beroepsvereniging zodat de therapie gedeeltelijk vergoed kan worden bij de zorgverzekeraars.